X
GO
en-UShr-HR
Novosti

Uvođenje u posao izvođača na projektu Sanacije odlagališta otpada Strm breg

Dana 24.05.2016. u  općinskoj vijećnici održano je uvođenje u posao izvođača na projektu Sanacije odlagališta otpada Strm breg. 

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 1.400.628,00 kuna, a tvrtka koja izvodi radove je : Eurco d.d. iz Vinkovaca. 

Uvođenju u posao  prisustvovali su predstavnici Izvoditelja radova, Naručitelja, Građevinskog nadzora te Tehničke pomoći i promidžbe.

Provjereno je da su odrađeni svi pripremni radovi, te ispunjeni svi uvjeti za početak izvođenja radova.

Podsjetimo, sredstva za sanaciju od 85% potječu iz Kohezijskog fonda EU a nacionalni udio sufinanciranja ovog projekta od 15% osigurava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao institucija nadležna za sufinanciranje sanacija odlagališta.

Svrha ovog projekta je sanacija zatvorenog, neusklađenog odlagališta ''Strm Breg'' odnosno eliminiranje negativnih učinaka odlaganja otpada te

zaštita podzemnih i površinskih voda, ljudskog zdravlja i okoliša u cjelini. Ovaj cilj je naveden u Operativnom programu ''Zaštita okoliša''

2007.-2013. vezano za Prioritetnu os 1 – Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

u Hrvatskoj, Mjeru 1.2 Sanacija lokacija visoko onečišćenih otpadom. 

Radi se o projektu koji ne generira prihod s obzirom da se radi o projektu sanacije zatvorenog odlagališta.

Općina Feričanci uložila je velike napore kako bi projekt sanacije neuređenog odlagališta ''Strm Breg'' privela kraju. Sanacija odlagališta ''Strm Breg'' značajna je za sve stanovnike Općine Feričanci jer će se njome eliminirati negativni učinci gotovo 30-o godišnjeg odlaganja otpada na ovoj lokaciji te će se zaštititi podzemne i površinske vode, tlo, ljudsko zdravlje i okoliš u cjelini što će između ostalog pridonijeti i poboljšanju uvjeta za uzgoj različitih poljoprivrednih kultura na okolnom području. U konačnici će se sanirana površina ozeleniti sadnjom biljnog materijala i trave te uklopiti u postojeći prostor.

Načelnik Općine Feričanci Antun Glavaš
Povratak na Novosti
Kontakti
Korisnik:
Upravljačko tijelo:
  • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Samostalni sektor za Europsku uniju, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
  • +385 1 3717 125
  • +385 1 3717 122
  • http://www.mzoip.hr/
Posredničko tijelo razine 2:
  • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
  • +385 1 5391 800
  • +385 1 5391 810
  • http://www.fzoeu.hr

Europska unija
Ulaganje u budućnost
Europska unija - Kohezijski fond
Izradu ove web stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.
Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Općine Feričanci.