X
GO
en-UShr-HR
Novosti

Tehnički pregled na sanacije odlagališta „Strm Breg“

Dana 21.09.2016. održan je uspješan tehnički pregled na sanacije odlagališta „Strm Breg“, nakon kojeg je dana 26.09.2016. izdana uporabna dozvola.

Ovim činom dovršene su sve aktivnosti na sanaciji, te je odlagalište predano na korištenje Naručitelju Feričanci.

Postignut je glavni cilj projekta : sanacija neusklađenog, zatvorenog odlagališta „Strm Breg“ te je tako spriječen negativan učinak na okoliš koji

bi nastao odloženim otpadom. Ovako uređeno odlagalište ne proizvodi nikakve negativne učinke na zrak, podzemne vode ni ljude.

Općina Feričanci će prema Ugovoru u bespovratnim sredstvima nastaviti održavati lokaciju sanacije te obavljati redoviti monitoring.


Povratak na Novosti
Kontakti
Korisnik:
Upravljačko tijelo:
  • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Samostalni sektor za Europsku uniju, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
  • +385 1 3717 125
  • +385 1 3717 122
  • http://www.mzoip.hr/
Posredničko tijelo razine 2:
  • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
  • +385 1 5391 800
  • +385 1 5391 810
  • http://www.fzoeu.hr

Europska unija
Ulaganje u budućnost
Europska unija - Kohezijski fond
Izradu ove web stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.
Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Općine Feričanci.