X
GO
en-UShr-HR
Novosti

Uspješno dovršen projekt sanacije odlagališta "STRM BREG"

Projekt sanacija neaktivnog, neuređenog odlagališta otpada ''Strm Breg“ koje se nalazi na području Općine Feričanci završen je uspješno. Cilj projekta sanacije odlagališta ''Strm Breg'' bio je spriječiti daljnje negativne učinke na okoliš uzrokovane odloženim otpadom te sanacija neuređenog, zatvorenog odlagališta sukladno važećim zakonskim odredbama i najboljim praksama za tu vrstu projekata, te je sanacijom u potpunosti postignut taj cilj.

Pročitaj više

Tehnički pregled na sanacije odlagališta „Strm Breg“

Dana 21.09.2016. održan je uspješan tehnički pregled na sanacije odlagališta „Strm Breg“, nakon kojeg je dana 26.09.2016. izdana uporabna dozvola.

Ovim činom dovršene su sve aktivnosti na sanaciji, te je odlagalište predano na korištenje Naručitelju Feričanci.

Pročitaj više

Održan događaj za javnost na kojem je prezentiran projekt sanacije odlagališta otpada ''Strm Breg''

16.06.2016. godine u Feričancima je održan događaj za javnost na kojem je prezentiran projekt sanacije odlagališta otpada ''Strm Breg''. Na događaju su, uz predstavnike Općine Feričanci bili prisutni i dožupan Dragan Vulin, predstavnici susjednih Općina te predstavnici FZOEU.  Događaj je popraćen u lokalnim medijima
Pročitaj više

Uvođenje u posao izvođača na projektu Sanacije odlagališta otpada Strm breg

Dana 24.05.2016. u  općinskoj vijećnici održano je uvođenje u posao izvođača na projektu Sanacije odlagališta otpada Strm breg. 

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 1.400.628,00 kuna, a tvrtka koja izvodi radove je : Eurco d.d. iz Vinkovaca. 

Pročitaj više
Kontakti
Korisnik:
Upravljačko tijelo:
  • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Samostalni sektor za Europsku uniju, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
  • +385 1 3717 125
  • +385 1 3717 122
  • http://www.mzoip.hr/
Posredničko tijelo razine 2:
  • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
  • +385 1 5391 800
  • +385 1 5391 810
  • http://www.fzoeu.hr

Europska unija
Ulaganje u budućnost
Europska unija - Kohezijski fond
Izradu ove web stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.
Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Općine Feričanci.