X
GO
en-UShr-HR

Projekt sanacije odlagališta neopasnog otpada ''Strm Breg'' provodi se u sklopu Operativnog programa ''Zaštita okoliša'' 2007.-2013., Prioritetna os 1 – Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, Mjera 1.2 – Sanacija lokacija visoko onečišćenih otpadom. Projekt pridonosi ispunjenu ciljeva operativnog programa jer će se sanacijom neuređenog odlagališta poboljšati stanje podzemnih i površinskih voda, ljudskog zdravlja i okoliša u cjelini.

Općina Feričanci, Trg Matija Gupca 3, 31512 Feričanci

Telefon: +385 31 603 016

Fax: +385 1 31 603 749

Kontakt osoba: Ivan Matulić, procelnik@opcina-fericanci.hr


Europska unija
Ulaganje u budućnost

 

Općina Feričanci

Europska unija - Kohezijski fond
Izradu ove web stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.
Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Općine Feričanci.